Tin tức

Phong trào Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã phổ biến và nhân rộng cho tất cả các Đoàn viên Thanh niên trong Cơ quan tham gia.

Việc nhìn thấy con cười tưởng như là điều quá đỗi bình thường nhưng với nhiều ông bố, bà mẹ có con bị dị tật sứt môi, điều đó là nỗi mong mỏi da diết nhất.