Thay mặt Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ bác sĩ, y tá cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Hoàng Văn Cúc - Giám đốc Bệnh viện, thay mặt tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện báo cáo Bộ trưởng và Đoàn công tác về đặc điểm tình hình và một số kết quả Bệnh viện đã đạt được trong những năm vừa qua.

Bộ trưởng rất vui mừng trước những thành tích đã đạt được của Bệnh viện và mong muốn tập thể các y, bác sĩ của Bệnh viện ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân với tinh thần “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, góp phần tích cực vào sự tiến bộ của khoa học chỉnh hình và phục hồi chức năng, đáp ứng được nguyện vọng của các đồng chí thương binh, bệnh binh, người khuyết tật tại khu vực miền Trung cũng như trong cả nước.

Bộ trưởng yêu cầu Bệnh viện tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Bộ, ngành giao phó cho Bệnh viện, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích phát triển nghiên cứu các đề tài mang tính ứng dụng cao, phục vụ có hiệu quả công tác điều trị, chỉnh hình và phục hồi vận động; phát huy tốt công tác xã hội hóa trong việc hỗ trợ điều trị người bệnh, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng các dụng cụ chỉnh hình,…góp phần đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Sau khi gặp mặt tập thể cán bộ, y bác sĩ, viên chức, người lao động của Bệnh viện, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã tới thăm các bệnh nhân đang được chăm sóc điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện, đặc biệt quan tâm động viên tới các em nhỏ khuyết tật đang được phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện, căn dặn các y, bác sĩ của Khoa lưu tâm chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa.
Đồng chí Hoàng Văn Cúc - Giám đốc Bệnh viện thay mặt tập thể các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện gửi lời cám ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Bộ, Ngành tới sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của Bệnh viện trong việc phát huy kết quả đạt được năm 2013, khắc phục những mặt còn tồn tại, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Cấp ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức gặp mặt tất cả CBCNVC-Lao động trong bệnh viện nhân ký niệm 59 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. 
Trong buổi lễ, Đồng chí Hoàng Văn Cúc – Giám đốc Bệnh viện đã đọc thư chúc mừng của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dành cho các cán bộ làm trong ngành y tế. Trong đó Bộ trưởng đã nhắn nhủ “Bước sang năm 2014, nhiệm vụ của Ngành, trong đó có lĩnh vực y tế ngày càng phức tạp và nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác y tế thuộc Ngành cần nỗ lực hơn nữa trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức, thực sự tâm huyết, vượt qua khó khăn, gian khổ, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người có công và đối tượng chính sách -  xã hội, cùng với các lĩnh vực công tác khác của toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 đã đề ra. Nhân dịp này, tôi yêu cầu cấp Ủy và Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, động viên tinh thần và vật chất nhằm cải thiện, từng bước nâng cao đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác y tế thuộc Ngành, tạo điều kiện để các đồng chí yên tâm, gắn bó và cống hiến vì sự nghiệp của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.” Thực hiện lời nhắn nhủ của Bộ trưởng, toàn thể CBCNVC-LĐ của Bệnh viện đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện tốt công việc nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2014, nâng  cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ cho các bệnh nhân thương binh, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội có nhu cầu, góp phần vào hoàn thành chung nhiệm vụ mà Bộ trưởng đã giao phó.