Thăm dò chức năng - cận lâm sàng

Phòng xét nghiệm
 
Phòng siêu âm

Phòng X-Quang
 
                            Máy X-Quang                                        Máy Xquang di động
 
      Chụp Xquang