Sơ đồ tổ chức

Bs CKII.Đỗ Văn Thành

Giám đốc
ĐT: 0905.246.877

 

Bs CKI. Văn Ngọc Kỳ

Phó Giám đốc
ĐT: 0905.022.098
                                                        

Nguyễn Ngọc Minh

Phó Giám đốc

ĐT: 0914.175.569

 
Nguyễn Ngọc Anh
Trưởng phòng Tài vụ - Vật tư
ĐT:01263.789799
 
Lê Thị Minh Nga
Trưởng phòng Tổ chức hành chính 
ĐT: 0988.020.702 

 
Bs CKI. Lê Minh Tuấn
Phó khoa Phẩu thuật chỉnh hình 
ĐT: 0905.134.155
 
Bs. Huỳnh Tấn Tuệ
Trưởng Khoa Phục hồi chức năng
ĐT: 0914.236.293
 
CN. Lê Văn Tình
Phó Trưởng phòng KHTH - Điều dưỡng trưởng Bệnh viện
ĐT: 0972.726.129 
  
Nguyễn Văn Tiến
Quản đốc xưởng
ĐT: 0905.548.334