Sơ đồ tổ chức

Bs CKII. Đỗ Văn Thành
Giám đốc
ĐT: 0905.246.877

Bs CKI. Văn Ngọc Kỳ
Phó Giám đốc
ĐT: 0905.022.098    
                                   
          Nguyễn Ngọc Anh
Trưởng phòng Tài vụ - Vật tư
ĐT:01263.789799

Nguyễn Thị Thu Minh
Phó phòng Tài vụ - Vật tư
ĐT: 0983.050.550


Lê Thị Minh Nga
Trưởng phòng Tổ chức hành chính 
ĐT: 0988.020.702

Bs CKI. Lê Minh Tuấn
Trưởng khoa Phẩu thuật chỉnh hình 
ĐT: 0905.134.155

Võ Nguyễn Quỳnh Giao
Điều dưỡng trưởng khoa Phẩu thuật chỉnh hình
ĐT: 0905.138.538

Bs CKI. Huỳnh Tấn Tuệ
Trưởng Khoa Phục hồi chức năng
ĐT: 0914.236.293

Bs CKI. Hà Đức Dũng
Phó Khoa Phục hồi chức năng
ĐT: 0905.434.471

Võ Thị Thu Tâm
Điều dưỡng trưởng khoa Phục hồi chức năng
ĐT: 0988.781.986

Bs CKI. Đoàn Văn Tân
Phó Khoa GMHS
ĐT: 0902623457


Bs CKI. Kiều Thị Thu Thảo
Phó Khoa Khám bệnh
ĐT: 0905161069

CN. Lê Văn Tình
Phó Trưởng phòng KHTH - Điều dưỡng trưởng Bệnh viện
ĐT: 0972.726.129

Nguyễn Văn Tiến
Quản đốc xưởng
ĐT: 0905.548.334