Quy trình cung cấp một chân giả, dụng cụ chỉnh hình

1.    Tiếp đón bệnh nhân
2.    Thăm khám lâm sàng  (do nhóm PHCN thực hiện)
- Can thiệp phẫu thuật:    nếu cần                      
- Vật lý trị liệu  (VLTL trước khi cung cấp dụng cụ CH hoặc trước hoặc sau phẫu thuật)    

3.    Chỉ định dụng cụ chỉnh hình (do nhóm PHCN thực hiện)

4.    Lấy mẫu bột

5.    Chỉnh sửa cột dương
6.    Sản xuất dụng cụ

 

 7.    Thử  và đánh giá dụng cụ CH (do nhóm PHCN thực hiện)
 8.    Hướng dẫn bước đi/ sử dụng dụng cụ chỉnh hình (Do KTV VLTL thực hiện)


 

9.    Chỉnh sửa cho phù hợp
10.  Đánh giá Dụng cụ chỉnh hình (do nhóm PHCN thực hiện)

11.  Hoàn thiện dụng cụ
12.  Hướng dẫn chăm sóc dụng cụ
13.  Trao trả dung cụ (Do nhóm PHCN thực hiện)