ĐIỀU TRỊ BÀN CHÂN KHOÈO THEO PHƯƠNG PHÁP PONSETI

Chẩn đoán:

- Bàn chân khoèo bẩm sinh

(Để biết thêm thông tin về điều trị theo phương pháp Ponseti

xin vui lòng liên hệ Trung tâm Chỉnh hình và PHCN Đà Nẵng)

Giai đoạn đầu

Giai đoạn thứ 2

Giai đoạn thứ 3

Giai đoạn cuối