ĐIỀU TRỊ BÀN CHÂN KHOÈO THEO PHƯƠNG PHÁP PONSETI

Chẩn đoán và điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh

(Để biết thêm thông tin về điều trị theo phương pháp Ponseti

xin vui lòng liên hệ Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Đà Nẵng 95 Quang Trung - Đà Nẵng)

Giai đoạn đầu

Giai đoạn thứ 2

Giai đoạn thứ 3

Giai đoạn cuối