Máy siêu âm màu                                                               Máy X-Quang KTS


                         
                    Máy Điện cơ đồ                                                                 Máy Điện não đồ


                           
   Máy máu lắng 10 mẫu chạy cùng 1 lần                           Máy phân tích nước tiểu


                            
          Máy đông máu 16 giếng                                                          Máy HbA1C


                               
 Máy  phân tích tế bào máu                                    Máy xét nghiệm sinh hoá tự động