• Do bệnh lý: Hoại tử chỏm xương đùi vô khuẩn, thoái hoá viêm dính khớp háng, viêm thoái hoá khớp gối điều trị nội khoa và nội soi thất bại
 • Do chấn thương cũ: gãy cổ xương đùi cũ, cal lệch, khớp giả
  • Thay chỏm Moore
  • Thay chỏm Bipolar có hoặc không có Ciment
  • Thay khớp háng toàn phần có hoặc không có Ciment
  • Thay khớp gối toàn phần


 
                          Hình 1                                                  Hình 2

 
             Hình 3                                                   Hình 4

 • Hình1. X quang khớp háng bên phải bị viêm thoái hoá chỏm, khớp háng bên trái đã thay chỏm Bipolar có Ciment.
 • Hình 2. X quang sau thay khớp háng bên phải toàn phần không Ciment
 • Hình 3. X quang bị gãy cổ xương đùi bên trái
 • Hình 4. X quang sau thay khớp háng bên trái toàn phần không Ciment