Khám, phẫu thuật cấp cứu, phẫu thuật chương trình các trường hợp:

 • Gãy thân xương dài tứ chi: xương đùi, xương cẳng chân, cẳng tay…
 • Trật khớp
 • Gãy xương vùng khớp: Gãy cổ xương đùi, gãy mâm chày…
 • Xử trí tất cả các vết thương phần mềm ở tứ chi

GÃY THÂN XƯƠNG DÀI TỨ CHI

 • Bó bột
 • Nẹp vis
 • Đóng đinh kín không mở hoặc mở ổ gãy
 • Đóng đinh SIGN có chốt
 • Cố định ngoài

GÃY XƯƠNG VÙNG KHỚP

 • Gãy liên mấu chuyển xương đùi: kết hợp xương bằng nẹp DHS, cố định ngoài.
 • Gãy cổ xương đùi: kết hợp xương bằng vis xốp dưới C-Arm,thay chỏm Moore, thay khớp bán phần.
 • Gãy mâm chày: kết hợp xương bằng nẹp vis, cố định ngoài, nội soi khớp
 • Gãy trên lồi cầu xương cánh tay: xuyên đinh dưới C-Arm không mở ổ gãy, bó bột.
 • Gãy Pouteau-colles: bó bột, cố định ngoài

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRONG CHẤN THƯƠNG

 • Điều trị bó bột, kéo liên tục có áp dụng phương pháp vô cảm: tiền mê, tê tùng, tê tuỷ sống, tê vùng để nắn và bó bột không làm bệnh nhân đau.
 • Có áp dụng C-Arm để quan sát ổ gãy trong lúc nắn
 • Sử dụng các loại bột chất lượng cao, bột nhựa nếu có yêu cầu