Các biến dạng bàn chân khác

Bệnh nhân: Nguyễn Văn D

      
 
                                                           Trước phẫu thuật

Sau phẩu thuật

Xương sên chỏng ngược

  

 Sau phẫu thuật


Phì đại ngón chân.

 
  
Ngón chân phì đại trước mổ
 
  
Ngón chân đã được phẫu thuật