Nẹp nhôm Athene

Giá bán: 1.432.000 VNĐVNĐ

(Nẹp có khoá tự rời)

Thông tin chính về sản phẩm:
- Chiều dài: L = 675 mm
- Tiết diện mặt cắt: SAlu = 6 x 16 (mm)
- Trọng lượng 1 cặp nẹp Aten: W = 0,5 kg
- Vật liệu nẹp: Nhôm hợp kim
- Vật liệu làm khoá tự  rời: Thép không rỉ
- Vật liệu đinh tán đầu tròn: Thép không rỉ