Bộ chân trên nhựa Polypropylene

Giá bán: 547.000 VNĐVNĐ

 

 

 

Bộ trên gối PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ dưới gối PP