Trang chủ / Liên hệ

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

Địa chỉ:
95 - Quang Trung - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại:
02363.888100 - 02363.887662
Email:
ttchdn@dng.vnn.vn
Website:
chinhhinh.com.vn

LIÊN HỆ BỆNH VIỆN