Từ đầu năm 2002 Trung tâm đã hợp tác với tổ chức Thầy thuốc tình nguyện Hải ngoại (HVO) trong lĩnh vực tập luyện vật lý trị liệu cho bệnh nhân và hướng dẫn, đào tạo lâm sàng cho đội ngũ bác sĩ, kĩ thuật viên chỉnh hình tại Trung tâm. Các tình nguyện viên đã dành hầu hết thời gian  để tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân và hướng dẫn các bác sĩ, kĩ thuật viên tại trung tâm những kiến thức và phương pháp y học mới tiến tiến trên khắp đất nước.

 Ngoài hướng dẫn về chuyên môn, các tình nguyện viên còn giảng dạy tiếng anh cho các nhân viên để họ có thể giao tiếp tốt hơn và có cơ hội tiếp cận được những kiến thức y học tiến tiến trên thế giới.

Trước khi chia tay với Việt Nam các tình nguyện viên thường ghi lại những suy nghĩ, tình cảm và những công việc của họ trong thời gian họ làm việc tại trung tâm và chia sẻ những kinh nghiệm với những tình nguyện viên khác.