Tổ chức phá huỷ bom mìn quốc tế (CPI) đã có mối gắn bó chặt chẽ với trung tâm trong nhiều năm qua. Tổ chức này đã tài trợ cho trung tâm rất nhiều trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại trung tâm. Ngoài ra tổ chức này còn tài trợ đưa bác sĩ của trung tâm sang Mỹ để tiếp thu những kiến thức tiên tiến hiện đại nhất về để giúp đỡ và diều trị ngày càng nhiều hơn các bệnh nhân.