Tay giả AP

Giá bán: Liên hệ

Chẩn đoán:
- Cắt cụt dưới khuỷu
- Cắt cụt trên khuỷu

Tay giả thẩm mỹ dưới khuỷu

 

Tay giả thẩm mỹ trên khuỷu