Nẹp gối KO

Giá bán: Liên hệ

Chẩn đoán:
- Khớp gối không vững
- Sau mổ
- Thoái hoá khớp gối
- Dây chằng mất vững
- Sau giãn dây chằng chéo trước, chéo sau
- Quá ưỡn gối

Minh hoạ: Nẹp gối cho quá ưỡn gối