Nẹp bàn chân FO

Giá bán: Liên hệ

Chẩn đoán:
- Bàn chân khép
- Đau do xương đốt bàn chân
- Bàn chân bẹt vẹo ngoài
- Đau do xương bàn 2
- Bàn chân vẹo ngoài
- Bàn chân bẹt
- Yếu cổ chân
- Bàn chân khoèo

 Dụng cụ chỉnh hình bàn chân – 3 điểm tỳ
   
Dụng cụ hỗ trợ bàn chân bẹt vẹo ngoài
     

Nẹp dạng bàn chân: Xem thêm thông tin tại Phương pháp Ponseti

 

Dụng cụ chỉnh hình bàn chân bẹt vẹo ngoài

 
Bàn chân bẹt vẹo ngoài: Máng cổ bàn chân cứng vừa