Chân giả cụt ngang xương chày TT

Giá bán: Liên hệ

Chẩn đoán:
- Cắt cụt ngang xương chày
- Chấn thương
- Tình trạng mỏm cụt rất ngắn và khó


Tỳ gân bánh chè

Tỳ gân bánh chè với bàn chân lồi

 

Tỳ gân bánh chè với bao da đùi cho mỏm cụt ngắn và khớp gối không vững

Chân giả dưới gối với ổ mỏm cụt mềm

 

Chân giả quỳ: cho mỏm cụt cực ngắn