Chân dưới Modula sử dụng bàn chân khớp 1 trục

Giá bán: Liên hệ

- Chân PTS

- Bàn chân 1 trục

- Vỏ xốp thẩm mỹ

- Socket bằng nhựa tấm 5 mm