TT chân giả cụt ngang xương

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Cắt cụt ngang xương chày

Chỉ định:

– Chân giả PTB (tỳ gân bánh chè)

Danh mục: