FO nẹp bàn chân

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Bàn chân khép

– Bàn chân khèo bẩm sinh nhẹ

Chỉ định:

– FO: Dụng cụ chỉnh hình sô men bàn chân – 3 điểm tỳ

Danh mục: