KO nẹp

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Co rút khớp gối

Chỉ định:

– KAFO: Nẹp đùi thụ động duỗi gối

Danh mục: