KO nẹp

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Khớp gối không vững

– Sau mổ

– Thái hóa / viêm khớp gối

– Dây chằng mất vững

– Sau rách dây chằng chéo trước, chéo sau

– Quá ưỡn gối

Chỉ định:

– KO: Nẹp khớp gối, nẹp gối có hoặc không có khớp

Danh mục: