HKAFO nẹp

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Rối loạn phát triển khớp háng bẩm sinh

– Bán trật khớp háng bẩm sinh

– Khớp háng không vững do bẩm sinh

Chỉ định:

– HKO, nẹp hông giữ ban đêm

Danh mục: