FO nẹp bàn chân

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Bàn chân khoèo

– Bản chân khoèo điều trị theo phương pháp Ponseti

Chỉ định:

– FO: Dụng cụ chỉnh hình bàn chân nâng vòm chống vẹo ngoài, mút mềm

Danh mục: