FO nẹp bàn chân

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Bàn chân nghiêng ngoài nặng

– Bàn chân bẹt

– Yếu cổ chân / cổ chân mất vững

– Rối loạn điều hợp

Chỉ định:

– FO: Máng cổ bàn chân nhựa PP, cứng vừa

Danh mục: