FO nẹp bàn chân

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Bàn chân vẹo ngoài

– Bàn chân bẹt

Chỉ định:

– FO: Dụng cụ chỉnh hình bàn chân nâng vòm chống vẹo ngoài, mút mềm

Danh mục: