FO nẹp bàn chân

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Đau do xương đốt bàn chân

– Bàn chân bẹt vẹo ngoài

– Đau do xương bàn 1

– Đau do nghiêng chỏm xương bàn 2,3

Chỉ định:

– FO: Dụng cụ hổ trợ xương bàn chân

Danh mục: