Áo chỉnh hình cột sống

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Gù cột sống Scheuerrmann

– Biến dạng bẩm sinh

Chỉ định:

– Áo chỉnh hình kiểu Chenau cao

Danh mục: