Ảo chỉnh hình cột sống

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Vẹo cột sống kèm theo xoat cột sống đoạn ngực, thắt lưng cùng

Chỉ định:

– Áo chỉnh hình kiểu Chenau cao, chống xoay vặn

Danh mục: