Áo chỉnh hình cột sống

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Vẹo cột sống thắt lưng – cùng

Chỉ định:

– Áo chỉnh hình kiểu Chenau ngắn

Danh mục: