Áo chỉnh hình cột sống

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Chấn thương cột sống

– Gãy xẹp thân đốt sống từ T9-L5

– Trượt đốt sống

– Phân đoạn cột sống không

Chỉ định:

– Áo chỉnh hình 3 điểm

Danh mục: