AFO nẹp cẳng

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Chấn thương

– Gãy hai mắt cá chân

– Gãy xương sên

– Gãy xương gót

– Gãy xương cẳng chân

– Sau mổ kết hợp xương

– Cần giảm trọng lực một phần hoặc toàn bộ

– Cần cố định khớp cổ chân

Chỉ định:

– AFO: Máng nẹp dưới gối tỳ gân xương bánh chè. Dụng cụ cho phép giảm 50% hoặc 100% trọng lực. Chân kia nâng giầy.

Danh mục: