AFO nẹp cẳng

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Giữ vững khi yếu khớp gối

– Đứng và đi không vững

Chỉ định:

– AFO: Nẹp cẳng chân tỳ trước xương chày

Danh mục: