AFO nẹp cẳng

Liên hệ: 02363.887.890

Chẩn đoán:

– Bong gân cổ chân

– Phòng ngừa cho mất vững dây chằng mãn tính

– Chấn thương ngửa bàn chân

– Rối loạn điều hợp / vấn đề điều hợp

– Liệt nủa người

Chỉ định:

– AFO: Dụng cụ chỉnh hình thể thao hỗ trợ mắt cá nhân

Danh mục: