/ Bác sĩ / Vật lý trị liệu – Phục hồi Chức năng và Chẩn đoán Hình ảnh

Bác sĩ Chuyên khoa I Kiều Thị Thu Thảo

GIỚI THIỆU

Bác sĩ Kiều Thị Thu Thảo gần 20 năm kinh nghiệm vật lý trị liệu phục hồi chức năng và 8 năm kinh nghiệm chẩn đoán hình ảnh, phương châm làm việc ” Là nơi người bệnh đặt niềm tin”.

Nơi công tác

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Bài viết liên quan

– Chẩn đoán X quang lồng ngực

Chức vụ

Phó khoa khám bệnh

Kinh nghiệm
Thành tích
Chứng chỉ hổ trợ
Chuyên khoa

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng và Chẩn đoán hình ảnh

Dịch vụ

Thành thạo Khám chẩn đoán và điều trị vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, khám và chẩn đoán thành thạo lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh: MRI, Xquang, Siêu âm…

Quá trình đạo tạo

Quá trình đào tạo chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh 2012-2014 và nhiều lớp đào tạo ngắn hạn chuyên ngành phục hồi chức năng và chẩn đoán hình ảnh.

Thành viên của các tổ chức:
Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Anh